Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Facebook
Obec Žirany

Vitajte v obci

Žirany

Vitajte v obci

Zsére

Regionálne združenie podzoborských obcí

Regionálne združenie podzoborských obcí / RZ PO / sa nachádza v severovýchodnej časti Nitrianskeho kraja. Rozloha mikroregiónu je 19 440ha a žije tu 21000 obyvateľov. RZ PO bolo založené v roku 1992 v zmysle § 20, zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.

Začiatok činnosti RZ PO sa vzťahuje k roku založenia, kedy bola položená základňa vzájomnej spolupráce obcí. Jej vybudovanie bolo symbolicky zavŕšené výstavbou a slávnostným odhalením ,,Pomníka nádeje v Žiranoch“ v roku 1994. Združenie založilo tradíciu realizácie regionálnych slávností ,,Podzoborské kultúrne slávnosti“ a ,,Slávnosti Dní zmierenia spojených s kladením vencov k Pomníku nádeje v Žiranoch“ . Táto skutočnosť je dôkazom toho, že kde nechýba vôľa a odhodlanosť prezentovať vzájomnú spoluprácu a partnerstvo, môžu byť finančné prostriedky len čiastočným obmedzením.

Členskú základňu RZ PO tvorí 15 obcí zasahujúcich do 3 okresov: Nitra, Zlaté Moravce a Nové Zámky.

RZPO v roku 2007 oslavovalo 15. výročie začiatku spolupráce s Kelet-Balatoni Kistérség Területfejlesztési Társulás (Regionálne združenie obcí na východnej časti Balatónu). Bližšie info na www.keletbalaton.hu

Branč
Obec Branč sa skladá z dvoch častí: Branč, o ktorej prvá písomná zmienka pochádza z roku 1156 a Veľká Ves, spomenutá prvýkrát pod názvom Nagyfalow v roku 1271. S počtom obyvateľov 2015 Branč patrí medzi najväčšie obce RZ PO. Známa je hlavne vďaka zrúcaninám hradu, postaveného na sever od obce na ľavom brehu rieky Stará Nitra v 13. storočí. Hrad spustol v 18. storočí. Medzi kultúrne a historické pamiatky patrí gotický rímskokatolícky kostol zo začiatku 14. storočia, ktorý bol zväčšený a dostavaný v barokovom štýle v 18. storočí.

Čechynce
Prvá písomná zmienka o obci, ktorá má v súčasnosti 1024 obyvateľov, pochádza z listiny Belu IV, z roku 1248. Medzi miestne kultúrne a historické pamiatky je zaradený rímskokatolícky kostol Sv. Jána Krstiteľa z roku 1715. Charakteristickou aktivitou ľudí je vinohradníctvo.

Dolné Obdokovce
Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1228. V súčasnosti tu žije 1159 obyvateľov, ktorí sa v nedávnej minulosti venovali hlavne poľnohospodárstvu a vinohradníctvu. Zachoval sa rímskokatolícky kostol z 12.storočia postavený v románskom štýle.

Hosťová
Najstaršia písomná zmienka pochádza z roku 1232. V obci sa zachovali krásne ľudové kroje a udržiava sa miestny folklór. V súčasnosti tu žije 378 ľudí. Medzi kultúrne pamiatky patrí kostol Sv. Trojice z roku 1734, ktorého základy boli postavené v gotickom slohu.

Jelenec
V Jelenci, obci s mnohými zaujímavosťami a zachovanými kultúrnymi a historickými pamiatkami, medzi ktoré patrí zrúcanina hradu Gýmeš, barokový kaštieľ s kaplnkou z roku 1722, rímskokatolícky kostol z roku 1720, rezervácia ,,Gaštanica“, žije 1942 obyvateľov. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1113.

Klasov
Klasov s 1259 obyvateľmi leží v doline Babindolského potoka. Prvá písomná zmienka sa datuje do roku 1156. Medzi miestne historické a kultúrne pamiatky patrí: kúria Weiszovcov, barokový kostol Nanebovzatia Panny Márie, kaplnka a veľký počet prícestných krížov.

Kolíňany
O starobylosti obce, ktorú prvýkrát písomne spomínajú v roku 1113, svedčí románsky kostol z 11. storočia. V národnostne zmiešanej komunite s počtom obyvateľom 1444 pôsobí miešaný spevácky súbor, folklórna skupina, rôzne spolky a kluby.

Ladice
Ladice ako obec sa prvýkrát písomne spomínajú v roku 1075.Vinárska dedinka, pre ktorú sú typické pivničky zvané ,,hajloky“ má dnes 813 obyvateľov. Nachádza sa tu viacero sakrálnych pamiatok a kostol, postavený namiesto pôvodného gotického objektu.

Malý Cetín
Malebná obec Malý Cetín leží 13 km juhovýchodne od Nitry. Zaberá rozlohu 516 ha, má nadmorskú výšku 133 m a 374 obyvateľov. Prvá písomná zmienka pochádza z roku 1113.

Nitrianske Hrnčiarovce
Obec s 1753 obyvateľmi leží na južných svahoch Tribeča. Dobrá poloha pri krajskom meste / Nitra / mimo hlavnej komunikácie a pekná okolitá príroda môžu obci v budúcnosti dopomôcť k netušeným možnostiam rozvoja a prosperity.

Pohranice
Obec sa prvýkrát spomína v dokumentoch v roku 1075. Dominantou je kostol Všetkých svätých z 12. storočia, ale atraktívnou ju robí aj Lurdská jaskyňa / 1995 /. Návštevníkov láka príroda, termálny minerálny prameň a dobré víno dopestované miestnymi vinohradníkmi.

Štitáre
V minulosti sa obyvatelia obce venovali pestovaniu jahôd a táto tradícia sa zachovala až do dnešných dní, nakoľko sa každoročne organizuje futbalový jahodový turnaj / letné mesiace /. Ďalšou zaujímavosťou je lipa veľkolistá, nachádzajúca sa pred kostolom, ktorá je na zozname zákonom chránených stromov a jej vek sa odhaduje na 350 rokov. V obci žije 600 obyvateľov a prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1113.

Veľký Cetín
Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1239.Počet obyvateľov:1724. Rozloha: 1 687 ha. V rokoch 1938 – 1945 bola obec pripojená k Maďarsku. V obci je gotický kostol z roku 1307, prestavaný v roku 1692, upravený a rozšírený v roku 1776 a neskorobaroková kaplnka z roku 1766.

Veľký Kýr
Prvá písomná zbierka o obci, ktorá leží na historickej Jantárovej ceste, pochádza z roku 1113. Nachádza sa 15 km od Nitry smerom na Nové Zámky. Z najvyššieho bodu obce sa naskytá výhľad na Podunajskú nížinu. Žije tu 3190 obyvateľov.

Žirany
Poľnohospodárska obec s vyše 1300 obyvateľmi, známa ťažbou vápenca a ľudovými zvykmi, je významnou národopisnou lokalitou. Obec udržiava partnerské vzťahy s mestom Dorog a obcou Papkeszi / Maďarsko /. Prvá písomná zmienka pochádza z roku 1113.

Kontakty na členov (177.73 kB)

hore