Ugrás a tartalomra Ugrás a menüre
Menu
Facebook
Obec Žirany

Község

Žirany

Község

Zsére

A zsérei Sz. Miklós templom

templomA templom egyhajós építmény, sokszögűen záródó szentéllyel. A hajóhoz két félkör alakú oldalkápolna, a szentélyhez ugyancsak két sekrestye kapcsolódik. A magas torony a nyugati homlokzat déli sarkán aszimetrikusan helyezkedik el. Az északi homlokzat elé alacsony előcsarnokot építettek, amelynek sima tetejére keresztet helyeztek, majd később Jézus szívének a plasztikáját helyezték, amelyet Kupecsek Leó ajándékozott a templomnak. A tornyot sátortető fedi. A templomhajó és a szentély mennyezete sima vasbeton, kazettás megoldású, az oldalkápolnáké viszont félköríves. Ezeket a mennyezeteket Szórád Ferenc zsérei származású templomfestő freskói díszítik (1970). A kőkarzat a bejárat felett van. A főoltáron Szent Miklós püspök képe látható az említett mestertől (1939). Az oldalain Jézus szíve és Mária szíve szobrok vannak. A baloldali oldalkápolnában látható a Piéta, alatta a szent sír található. A jobboldali oldalkápolnában a Szent Teréz oltár van, oldalain látható Szent József és Szűz Mária plasztikája. A templomhajóban van a Szűz Mária a gyermekkel, Szent Ferenc, Szent József, Szent Tádé , valamint a Lourdes-i Szűz Mária szobra. 1939-ből származik a keresztút 14 stációjának sokszínű domborműve, melyeket faragott rámákba helyeztek. A fakereszt a sokszínű feszülettel a múlt század elejéből való. A szószéket Jézus a báránnyal nevű dombormű díszíti. A templomban hét körmeneti zászló található. A márvány szenteltvíztartók még a barokk templom építésének idejéből maradtak ránk. A karzaton lévő orgona a nyitrai Važanský cégnél készült. A karzaton lévő Jézus szíve és Mária szíve szobrokat a Jézus szíve napján kiviszik a körmenetbe. Az előcsarnokban lévő kép Szent Antalt ábrázolja a gyermekkel az ölében, amint kenyeret oszt a koldusoknak, ugyancsak itt látható Szent Alajos szobra.

A zsérei plébánosok

Községünk első plébánosa Bartakovics Benedek József (Bartakovics de Kisaponyi) volt. Szalakoszon született 1754. március 17-én. Zsérén három évig volt papi hivatásban. 1815. január 11-én halt meg. A második zsérei plébános Valentovics Simon, aki 43 évet töltött a mi községünkben és 1834. november 21-én halt meg Zsérén. A harmadik plébános Juhász Lajos, 1809-ben született Kis Herestyénben. Nálunk csak egy évet szolgált – 1836-ban. A bytcsai származású Tomassovits György volt a következő plébánosunk, aki 1849. augusztus 8-án halt meg Zsérén. A Mocsenokból származó Csernyánszky István húsz évig volt nálunk papi hivatásban. 1895. január 13-án halt meg. Következő plébánosunk Döller József, 1829-ben született Zsámbékban. Zsérén 1868-tól volt pap, később átveszi a Cruce pro Ecclesia kitüntetést. 1904-ben nyugdíjba vonult és 1917. június 14-én halt meg Nyitrán.

A legnevezetesebb zsérei plébánosok közé tartozik Kuna Pál, aki Vicsáp-Apátiból származik és 1869-ben született. Zsérére 1904-ben érkezik. Az ő idejében voltak nálunk elszállásolva a két nagy magyar zeneszerző Kodály Zoltán és Bartók Béla. 1931. október 23-án halt meg 62-éves korában. A szülőfalujában van eltemetve. Két évig volt Zsérén helyettesíteni Szalakoszról Ploig Augusztín. Jelentős személyiség volt Porubszky János esperes, akit Zsérére 1933-ban nevezvek ki. 1893-ban született, az ő idejében épült az új templom, 38 éven át szolgált. 1954. július 2-án halt meg és a zsérei temetőben temették el.

Őt követte Zsatko József plébános, aki 1904. március 20-án született Rybanyban. 1948-tól a papokra nehéz idők jöttek, üldözve voltak, ő sem volt kivétel. 1960-ban áthelyezték őt Szalakoszra. Bár nem építtetett egyházi épületeket, ő a lélek építője volt. Az Egerszegi származású ThDr. Családy András esperes 1911. november 20-án született, nevezetes volt a megható prédikációiról. A templom belsejét fehér márvánnyal rakatta körül. 1965. szeptember 10-én halt meg és Zsérén volt eltemetve. Úgy mint Zsatko plébánost, Családy plébánost is nagyon szerették a Zséreiek.

A következő plébános ThDr. Kalina István, aki 1899. december 24-én született. Őt is pályafutása során hosszas ideig üldözték. Zsérei tevékenysége alatt át volt festve az egész templom és a torony kívülről új vakolatot kapott. 1985. április 12-én halt meg Pezinokban.

Az őt követő Branikovics Imre 1905. november 5-én született Nyitrán és Zsérére 1977-ben volt kinevezve. Az ő ideje alatt teplomunk teteje új burkolatot kapott és a padok alá deszkák voltak elhelyezve. 1991. február 20-án halt meg Zsérén, itt is van eltemetve.

1986-ban érkezik Zsérére Mons. Martinik Antal, aki 1931. december 10-én született. Tevékenysége során modernizáltatta a parókiát, gázművesitette a templomot és a parókiát, új harangokkal bővítette a templom tornyát és kibővítette az orgonát. 2003. február 13-án halt meg.

Őt követte Mgr. Mikuš Peter fiatal plébános Nyitrából, aki három évig tartózkodott Zsérén.

2006-tól Mgr. Maga Peter a plébános, Csitárból származik és 1978. május 18-án született. Modernizáltatta a villanyvezetéket és a nem megfelelő gázfűtés helyett a padokba villanyfűtést szereltetett. Azonkívül a templom körül kőkerítés volt kiépítve járdákkal együtt. 2010-ben őt saját kérelmére áthelyezték.

Helyébe Macho Jozef plébános érkezik Muzslából. Vicsáp-Apáton született1951-ben. Megérkezése után megjavítatta a parókiát, mert katasztrofális állapotban volt. Kellemes megje- lenésével sikerült neki sok támogatót szerezni.

templom

felfelé