Ugrás a tartalomra Ugrás a menüre
Menu
Facebook
Obec Žirany

Község

Žirany

Község

Zsére

Énekkar

A ZOBORALJA zsérei női kar 1991-ben alalkult. Január elején kezdte el működését. A harminc tagú csoport mára csaknem kicserélődött. Többnek gondot okozott az időbeosztás, a kitartás, a családi körülmények…

A kamarakórus hangzású női kart mintegy családi harmónia tart össze. Fellépéseik száma évente meghaladja a húszat. Gyakran szerepel a Zoboralji régió községeiben rendezett hangversenyeken, énekel a környék templomaiban. Rendszeresen részt vesz az Országos Énekkari Fesztiválon a galántai Kodály Napokon, több nemzetközi fesztiválon Szlovákiában és Magyarországon. Társrendezője volt a XXV. Bárdos Lajos Zenei Hetek rendezvényeinek Zoboralján. Hangversenye volt az Esztergomi Bazilikában, a bécsi Szent István-dómban, reszt vett a nemzetközi énekkari találkozón Budapesten, Egerben, Dorogon, Szenicán,Tapolcsányban, Nyitrán, a járás községeiben és másutt.

A női kar működése alatt bronz, kétszer ezüst és háromszor arany minősítést ért el. A kórus műsorában egyaránt találhatók egyházi és világi művek, népdalfeldolgozások, 20. századi alkotások, valamint régi mesterek művei.

Zoboralja zsérei női kar 2005-ben mutatta be az első CD-hanghordozóját. A rendezvényen közreműködött a komáromi GAUDIUM vegyeskar és a Csitári Menyecskekórus.

2006-ban ünnepelte fennállásának 15. évfordolóját. Az ünnepi rendezvényen adta ki a 35-éves kórusmozgalomról Zsérén szóló kiadványt DALOLÓ ZOBORALJA címmel.

2007. június 30-án énekelt a Magyar Kultúra Lovagja III. Nemzetközi Találkozóján. Műsorában elhangzott műveket a több országból érkezett lovagok vastapssal jutalmazták. A sikeres hangverseny után a női kar meghívást kapott a Magyar Kultúra Lovagrend lovagavató ünnennepségre Budapestre.

Említést érdemel, hogy a Kultúra Lovagrendje Évkönyvében összefoglaló tudósítás jelent meg a Zoboralja zsérei női karról, valamint karnagyának, Dr. Simek Viktornak, aki a lovagrend tagja, festői tevékenységéről.

2007. szeptember 8-án, falunap keretén belül, egyházi énekkari találkozót szervezett meg Zzérén a Szent Miklós Templomban. Vendégeink voltak: az újvári ENTHEA női kar, a somorjai HÍD vegyeskar és a Csitári Menyecskekórus.

Az énekkarnak 2009-ben 23 fellépése volt. Néhányat illik megemlíteni: Kerületi énekkari fesztiválok részesei voltak Mocsonokon, Nagycétényben és Tapolcsányban. Három ízben szerepeltek Magyarországon. Részt vettek a Gímesi Alapiskola 50-éves jubileumi ünnepségén, a zsérei falunapok keretén belül hangversenyt adtak. Karácsonyi hangversenyt adtak Pográny községben.

2010-ben az énekkarnak szintén sok sikeres fellépése volt. Csak néhányat említve: a „Vox Humana“ fesztiválon Komáromban, az Alsóbodoki „Tárt szívek“ fesztiválon, a csehországi Zábřeh-i nemzetközi fesztiválon. A hazai közönség előtt volt koncert a templomban, fellépés a nyugdíjasok találkozóján és a karácsonyi CD bemutatón. Az énekkar CD-jén huszonkét karácsonyi és egyéb egyházi kórusmű található. Az ünnepségen, melyen Macho József zsérei plébános úr örömmel vállalta a Gloria in excelsis Deo hanghordozó bemutatását és útnak indítását, fellépett a Csitári Menyecskekórus és a helyi női kar.

A kamarakórus előadásában a CD-n megjelent néhány kórusmű hangzott el Aranyszárnyú angyal, Csendes éj, Ave Maria, Trommellied, De Virgim Mary haed baby boy..., melyet a hozzáértő közönség elismerő tapssal jutalmazott.

A vendégek közül Száraz Erzsébet a Csemadok Országos Elnöksége nevében köszöntötte az ünnepség résztvevőit, majd Kazán József karnagy értékelte a női kar munkáját, eredményeit. A rendezvény Ó, gyönyörű szép titokzatos éj és Gloria c.karácsonyi dalok közös éneklésével zárult.

felfelé