2. januára 2016 uplynulo 25 rokov od vzniku ženského speváckeho zboru ZOBORALJA (Podzoborie). Nadviazali na tradície hnutia z roku 1971, kedy položili základy zborového spevu v našej obci. Zloženie kolektívu sa počas štvrť...


Regionálna veterinárna a potravinová správa oznamuje občanom, že dňa 24.09.2016  tj. v sobotu bude vykonávať očkovanie psov a mačiek proti besnote od 10.00 hod. do 11.30 hod.  pri obecnom úrade. Cena za jedn...


Oznamujeme našim občanom, že kvôli poruche na hlavnom vodovodnom potrubí je prísny zákaz plytvania s pitnou vodou. Na odstránení poruchy sa pracuje. Zákaz platí až do odvolania. Ďakujeme za pochopenie. Porucha na vodov...


...


...


JE DOBRÉ VEDIEŤ: Poistenie bývania a povinnosti majiteľov Väčšina ľudí má zodpovedný prístup k svojmu majetku a poisťuje si ho v komerčných poisťovniach. Poisťovňa v poistnej zmluve za zaplatené poistné b...


...


Stolnotenisový klub Vawex OcÚ Žirany oznamuje všetkým športovcom, hlavne pingpongistom, že 15. septembra 2016 v kultúrnom dome usporiada stolnotenisový turnaj pre neregistrovaných hráčov. Turnaj sa začína o ...


Vedenie Miestneho spolku Slovenského Červeného kríža organizuje dňa 1, septembra 2016 turistickú akciu: DEŇ DETÍ A DEŇ RODINY. Zraz je o 14.00 hod. v dolnom parku. Cieľ je pri vodojeme - poľovníckej chate, kde všetkých ú...


...


(alebo: Kaša sa nikdy neje taká horúca, ako sa navarí!) Nedá mi, aby som nezareagoval na vzniknutú situáciu v hornom parku. Hádam začnem hneď tou dobrou správou: Z Regionálneho úradu verejného zdravotn&i...


Oznamujeme našim občanom, že 30. a 31. 08. 2016 z dôvodu školenia Obecný úrad v Žiranoch bude zatvorený....


Galaprogram 50. ročníka Celoštátneho ľudovo - umeleckého festivalu, kde vystúpil folklórny súbor Žibrica zo Žirian (v čase 30:15 - 39:10). Zobraziť video...


...


Dňa 10. augusta 2016 vykonal Regionálny úrad verejného zdravotníctva previerku detského ihriska v hornom parku. Previerka sa konala na základe elektronického podnetu, ktorý poukazuje na tieto nedostatky: vysoká tráva, h...


Dňa 13. augusta som mal možnosť pozrieť sa na našu obec trochu netradične – z veľkej výšky. Bol to nevšedný zážitok, za ktorý treba poďakovať Milošovi Pajerovi, majiteľovi firmy MIPA. Pomocou jeho auta s plošino...


Firma Ernesta Rácza za pomoci aktivačných pracovníkov obce opravovala dňa 5.augusta 2016 výtlky na uliciach Pri božej studni a na Parkovej ulici. Priebeh prác je vidieť na fotografiách Jozefa Szórada. ...


Fotografie zostavil Jozef Szórad zo záberov Ľuboša Benca, Adriána Szórada, Dávida Szórada, Jozefa Szórada, Juraja Štefanku a od neznámych autorov.          ...


Žirany dňa 04. 08. 2016 P O Z V Á N K A Pozývam Vás na 12. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Žiranoch, ktoré sa uskutoční dňa 11.08.2016 t.j. vo štvrtok o 18.30 hod. v zasadačke obecného úradu. Návrh ...


...


Staršie