Žirany dňa 24.10.2016 P O Z V Á N K A Podľa § 13, ods.2, písm. a/ zákona SNR o obecnom zriadení zvolávam 6. mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Žiranoch, ktoré sa uskutoční dňa 2...


24.októbra 2016 – 30.októbra 2016...


Prítomní : podľa prezenčnej listiny Zástupca RSÚC , a.s. Nitra Ing. Andrášik otvoril zasadnutie, privítal všetkých prítomných účastníkov a odovzdal slovo zástupcovi spoločnosti P. Brz&aac...


17.októbra 2016  – 23.októbra 2016...


...


...


...


...


...


...


...


Na Slovensku sa nachádza niekoľko čarovných jaskýň, no pozornosť vždy pútajú tie, ktoré sú opradené istým tajomnom. Jedna taká jaskyňa alebo priepasť, o ktorej vie len pár zainteresovaných, sa nach&a...


Najvýznamnejšia jaskyňa Zoborskej skupiny pohoria Tribeč a asi aj celého Tríbča lákala jaskyniarsku podskupinku Topvar už odvtedy, čo sme prvý krát stáli pri jej uzávere. Podnikla sa aj solídna príprava - M.L...


Bez horolezeckého výstroja sa tam nedostanete. Zabalansujte si s nami nad tajomnou priepasťou. Pozrite si exkluzívne zábery z jaskyne, o ktorej existencii vedela doposiaľ len hŕstka ľudí. Hlboko do útrob skaly sa totiž dá dostať len...


Dňa 6. novembra 2016 o 15.00 hod. sa uskutoční v kultúrnom dome verejné zhromaždenie občanov o aktuálnych témach života obce. Prosíme o hojnú účasť našich občanov....


Dňa 16. októbra 2016 o 16.00 hod. bude už tradičné stretnutie s dôchodcami, na ktoré srdečne pozývame všetkých našich starších obyvateľov. Seniori, ktorí sa tento rok dožili 60, 70, 80 a 90 rok...


Od 1.októbra 2016 je zloženie komisie takéto: František Szórád  predseda Jozef Bencz   podpredseda Klaudia Szakács   člen Jozef Szórad    člen...


Dňa 10. októbra 2016 bude na obecnom úrade rokovanie všetkých dotknutých orgánov o stave prístupovej cesty do Žirian. O výsledku rokovania budú naši občania včas informovaní....


...


...


Staršie