...


(alebo: Kaša sa nikdy neje taká horúca, ako sa navarí!) Nedá mi, aby som nezareagoval na vzniknutú situáciu v hornom parku. Hádam začnem hneď tou dobrou správou: Z Regionálneho úradu verejného zdravotn&i...


Oznamujeme našim občanom, že 30. a 31. 08. 2016 z dôvodu školenia Obecný úrad v Žiranoch bude zatvorený....


Galaprogram 50. ročníka Celoštátneho ľudovo - umeleckého festivalu, kde vystúpil folklórny súbor Žibrica zo Žirian (v čase 30:15 - 39:10). Zobraziť video...


...


Dňa 10. augusta 2016 vykonal Regionálny úrad verejného zdravotníctva previerku detského ihriska v hornom parku. Previerka sa konala na základe elektronického podnetu, ktorý poukazuje na tieto nedostatky: vysoká tráva, h...


15.augusta 2016 – 21.augusta 2016...


Dňa 13. augusta som mal možnosť pozrieť sa na našu obec trochu netradične – z veľkej výšky. Bol to nevšedný zážitok, za ktorý treba poďakovať Milošovi Pajerovi, majiteľovi firmy MIPA. Pomocou jeho auta s plošino...


Firma Ernesta Rácza za pomoci aktivačných pracovníkov obce opravovala dňa 5.augusta 2016 výtlky na uliciach Pri božej studni a na Parkovej ulici. Priebeh prác je vidieť na fotografiách Jozefa Szórada. ...


Fotografie zostavil Jozef Szórad zo záberov Ľuboša Benca, Adriána Szórada, Dávida Szórada, Jozefa Szórada, Juraja Štefanku a od neznámych autorov.          ...


Žirany dňa 04. 08. 2016 P O Z V Á N K A Pozývam Vás na 12. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Žiranoch, ktoré sa uskutoční dňa 11.08.2016 t.j. vo štvrtok o 18.30 hod. v zasadačke obecného úradu. Návrh ...


...


Oznamujeme našim občanom, že na obecnom úrade si môžu prevziať aj uhradiť faktúry za vodu za spotrebu k 30.06.2016....


V pozvánke na  Obecné dni 2016 bolo uvedené: Samospráva obce Žirany Vás srdečne pozýva na obecné dni v dňoch 15. a 16. júla 2016 a všetky akcie sa uskutočnia v centre voľného času. V piat...


Nepriaznivé počasie spôsobilo, že sa miesto konania obecných dní presúva z centra voľného času do kultúrneho domu. Program je ten istý, zahájenie bude o 17.00 hod. O občerstvenie (guláš) je postarané. V...


...


Miesto: kultúrny dom Obecného úradu v Žiranoch Dátum: 01.07.2016 o 18:30 hod. Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny   Stretnutie členov výboru pozemkového spoločenstva SIRA v Žiranoch, obecného...


...


...


...


Staršie