SVÄTOPLUKOVO NÁMESTIE A PEŠIA ZÓNA 20.6. / sobota     13:00    Festival ružových vín Hand-made market, príjemná hudba, radosť z prichádzajúceho leta a najmä rozmanitosť chutí ru...


...


OBEC ŽIRANY, 951 74 Žirany 194 V Žiranoch, dňa 27.07.2015  OZNÁMENIE Obec Žirany oznamuje občanovi : Filip Frtús , trvale bytom Žirany, že na Obec Žirany mu bola dňa 24.7.2015 doručená doporučená listová zásielka, ktorej odosiel...


27. júla 2015 – 02. augusta 2015...


Dokument sa nachádza v prílohe....


Dokument sa nachádza v prílohe....


Dokument sa nachádza v prílohe....


Upozorňujeme občanov, že zajtra odvoz TKO a BIO odpadu sa uskutoční už ráno od 5.30 hod., prosíme občanov, aby svoje smetné nádoby vyložili ešte večer alebo skoro ráno. Ďakujeme za pochopenie....


Oznamujeme našim občanom, že koncom júla sa uskutoční odvoz starých opotrebovaných pneumatík zo železničnej stanice, kde je zriadené dočasné zberné miesto. Vyzývame občanov, aby svoje opotrebované pneumatik...


Oznamujeme našim občanom dôchodcom, že 22.07.2015 t.j. v stredu, sa uskutoční zájazd na termálne kúpalisko  Štúrovo. Hlásiť sa je možné na obecnom úrade do piatka. Deti od 10 rokov majú zaplat...


spravodajca sa nachádza v prílohe...


Keď sa niektorí naši občania dozvedeli, že sa nad nájomnými bytmi plánuje zriadenie detského ihriska, ktorého súčasťou bude aj altánok, odhovárali ma, aby sme ten altánok z našich plánov vy...


Týmto oznamujeme našim občanom, že dňa 07.07.2015 sa uskutoční vývoz komunálneho odpadu. Naposledy sa budú vyvážať aj neoznačené smetné nádoby. Ing. Jozef Zsebi, v. r. starosta obce...


Koncom júna som zbadal na západnej strane nočnej oblohy jasné svetlo a nad ním ešte jedno, ale menšie. Najprv som si myslel, že je to nejaké lietadlo, až potom som si uvedomil, že to svetlo nebliká a ani sa nehý...


Výzva ŽIADOSŤ O ZMENU INTEGROVANÉHO POVOLENIA PREVÁDZKY Čestné vyhlásenie Prehlásenie o projektovej dokumentácii Súhlas - ovzdušie Zhrnutie údajov Príloha 7 Príloha 8...


Staršie