Týmto oznamujeme našim občanom, že dňa 07.07.2015 sa uskutoční vývoz komunálneho odpadu. Naposledy sa budú vyvážať aj neoznačené smetné nádoby. Ing. Jozef Zsebi, v. r. starosta obce...


Koncom júna som zbadal na západnej strane nočnej oblohy jasné svetlo a nad ním ešte jedno, ale menšie. Najprv som si myslel, že je to nejaké lietadlo, až potom som si uvedomil, že to svetlo nebliká a ani sa nehý...


Výzva ŽIADOSŤ O ZMENU INTEGROVANÉHO POVOLENIA PREVÁDZKY Čestné vyhlásenie Prehlásenie o projektovej dokumentácii Súhlas - ovzdušie Zhrnutie údajov Príloha 7 Príloha 8...


Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru v územnom obvode okresu Nitra a okresu Šaľa od 03.07.2015 od 10:00 až do odvolania....


Dňa 1.júla 2015 zapaľuje Calmit spol. s r.o. šachtovú pec č.1 a potrvá to max. 7 dní, kým proces pôjde bez filtrov. Prosíme o vaše pochopenie. Calmit spol. s r.o., závod Vápenka Žirany...


Výzva Odovzdávací list Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia Tabuľka so žiadosťou o SP ŽIADOSŤ O ZMENU INTEGROVANÉHO POVOLENIA PREVÁDZKY Príloha 1 Príloha 2 Príloha 3 Príloha 5 Príloha 6...


Dokument sa nachádza v prílohe....


Obecný úrad v Žiranoch oznamuje občanom, že v dňoch 27.06.2015 až 30.06.2015 sa uskutoční odpočet stavu vodomerov. Z uvedeného dôvodu žiadame občanov, aby v uvedenom období sprístupnili svoje vodomery / vyčistili...


Oznamujeme všetkým športovcom, športovým fanúšikom hlavne futbalistom našej obce, že dňa 26.06.2015 t.j. piatok o 17.30 v kultúrnom dome sa uskutoční stretnutie ohľadne prihlásenia mužstva do bud&ua...


Žirany dňa 22.06.2015 POZVÁNKA Pozývam Vás na 5. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Žiranoch, ktoré sa uskutoční dňa 26.06.2015 t.j. v piatok 18.30 hod. v zasadačke obecného úradu. Návrh programu ro...


Naša obec je známa tým, že má nádhernú okolitú prírodu, ktorú treba už konečne aj patrične využiť. Turistika a cykloturistika sú rozšíreným spôsobom trávenia voľného čas...


V týchto dňoch prebieha kosenie futbalového ihriska. Taká vysoká tráva tam ešte nebola nikdy ako teraz, avšak nie je čomu sa čudovať. Futbal sa tu už nehráva, veď naši futbalisti opustili svoju súťaž. Že pr...


1.6.2015 - 5.6.2015 8.6.2015 - 12.6.2015 15.6.2015 - 19.6.2015...


31.mája 2015 v kostole sv.Mikuláša v Žiranoch Prvé sväté prijímanie je pre každého tretiaka výnimočným dňom s nezabudnuteľnou atmosférou. Nebolo tomu inak ani tohto roku. Našim štrn&aac...


Náš spevácky zbor sa dňa 24. mája 2015 zúčastnil Stretnutia speváckych zborov v Dome Reviczky v Leviciach. Stretnutie zahájil spevácky zbor Zoboralja pod vedením Dr. Viktora Simeka. V prvej časti ešte v...


Staršie