...


Oslavy fašiangov sa síce regionálne líšia, podstata je však tá istá. Tento ľudový zvyk sa ešte našťastie stále zachováva aj v našej obci, a to vďaka miestnemu folklórnemu súbo...


08.februára 2016 – 14.februára 2016...


Fašiangové obdobie je charakteristické zábavou, karnevalmi a rôznymi radovánkami. Stalo sa už tradíciou, že pravidelne v tomto období prebieha fašiangový karneval pre deti aj v našej obci. Ten...


Oznamujeme nájomníkom, že 22.02.2016 o 16.00 hod. v kultúrnom dome sa uskutoční stretnutie nájomníkov. Účasť je nutná.  Ing. Zsebi Jozefstarosta obce...


01.februára 2016 – 07.februára 2016...


Vážení občania, chceli by sme Vás touto formou poprosiť, ak máte záujem poukázať 2% zaplatenej dane za rok 2015 pre miestne združenie, môžete to urobiť na nasledujúce obč. združenie: Údaje potrebné na pouk&aacut...


Jedálny lístok sa nachádza v prílohe.  ...


...


25.januára 2016 – 31.januára 2016...


Už tradičné stretnutie s občanmi bolo trochu skôr ako po iné roky, a to 24. januára 2016. Starosta obce Ing. Jozef Zsebi zhodnotil aktivity miestnej samosprávy a mal sa čím chváliť. V roku 2015 bolo akcií na zv...


Dňa 23. januára bolo v miestnom kultúrnom dome stretnutie s predstaviteľmi parlamentnej strany MOST-HÍD. V úvode stretnutia sa predstavili členovia Rockového divadla. Poslanci strany P.Vörös a T.Bastrnák obozn&aacut...


Oznam! Oznamujeme našim občanom, že na obecnom úrade si môžete vyzdvihnúť aj uhradiť vyúčtovanie vody ku dňu 31.12.2015, a to v úradných hodinách....


Vážení občania ! V rámci predvolebnej kampane Vás srdečne pozývame na stretnutie s kandidátmi na poslancov do Národnej rady SR za politickú stranu SMER – sociálna demokracia, ako aj s ďalš&iacut...


Vážení občania ! Občianska strana MOST – HÍD a poslanci NR SR za našu stranu Vás pozývajú na diskusiu s ochutnávkou kulinárskych špecialít Hégera Rudolfa, 23.01.2016 o 18.00 hod. do...


Samospráva obce Vás pozýva na „Zhromaždenie občanov“, ktoré sa uskutoční 24.01.2016 (v nedeľu) o 15.00 –ej hod. v kultúrnej miestnosti. Všetkých našich občanov očakávame....


Žirany dňa 15. 01. 2016 P O Z V Á N K A Pozývam Vás na 9. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Žiranoch, ktoré sa uskutoční dňa 22.01.2016 t.j. v piatok 17.00 hod. v zasadačke obecného úradu.    &nb...


spravodajca sa nachádza v prílohe...


Jedálny lístok sa nachádza v prílohe....


Dokument sa nachádza v prílohe....


Oznamujeme občanom, ktorí majú uzatvorené nájomné zmluvy o prenájme poľnohospodárskej pôdy s VPP SPU s. r. o. Kolíňany, že od 01. 01. 2016 sa stanovujú stránkové dni a hodiny na vybavovani...


Staršie