Dňa 1.júla 2015 zapaľuje Calmit spol. s r.o. šachtovú pec č.1 a potrvá to max. 7 dní, kým proces pôjde bez filtrov. Prosíme o vaše pochopenie. Calmit spol. s r.o., závod Vápenka Žirany...


Výzva Odovzdávací list Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia Tabuľka so žiadosťou o SP ŽIADOSŤ O ZMENU INTEGROVANÉHO POVOLENIA PREVÁDZKY Príloha 1 Príloha 2 Príloha 3 Príloha 5 Príloha 6...


Oznamy na 13. nedeľu v cezročnom období (29. júna 2015 – 05. júla 2015) Dňa 30. júna 2015 sa koná v Nitre na Klokočine-Dieloch, na Amfiteátri, Diecézne stretnutie mládeže s názvom „D.N.E.S. s J&...


Dokument sa nachádza v prílohe....


Obecný úrad v Žiranoch oznamuje občanom, že v dňoch 27.06.2015 až 30.06.2015 sa uskutoční odpočet stavu vodomerov. Z uvedeného dôvodu žiadame občanov, aby v uvedenom období sprístupnili svoje vodomery / vyčistili...


Oznamujeme všetkým športovcom, športovým fanúšikom hlavne futbalistom našej obce, že dňa 26.06.2015 t.j. piatok o 17.30 v kultúrnom dome sa uskutoční stretnutie ohľadne prihlásenia mužstva do bud&ua...


Žirany dňa 22.06.2015 POZVÁNKA Pozývam Vás na 5. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Žiranoch, ktoré sa uskutoční dňa 26.06.2015 t.j. v piatok 18.30 hod. v zasadačke obecného úradu. Návrh programu ro...


Naša obec je známa tým, že má nádhernú okolitú prírodu, ktorú treba už konečne aj patrične využiť. Turistika a cykloturistika sú rozšíreným spôsobom trávenia voľného čas...


V týchto dňoch prebieha kosenie futbalového ihriska. Taká vysoká tráva tam ešte nebola nikdy ako teraz, avšak nie je čomu sa čudovať. Futbal sa tu už nehráva, veď naši futbalisti opustili svoju súťaž. Že pr...


1.6.2015 - 5.6.2015 8.6.2015 - 12.6.2015 15.6.2015 - 19.6.2015...


31.mája 2015 v kostole sv.Mikuláša v Žiranoch Prvé sväté prijímanie je pre každého tretiaka výnimočným dňom s nezabudnuteľnou atmosférou. Nebolo tomu inak ani tohto roku. Našim štrn&aac...


Náš spevácky zbor sa dňa 24. mája 2015 zúčastnil Stretnutia speváckych zborov v Dome Reviczky v Leviciach. Stretnutie zahájil spevácky zbor Zoboralja pod vedením Dr. Viktora Simeka. V prvej časti ešte v...


20. mája 2015 okolo 18,00 hod. padal v Žiranoch taký ľadovec, na aký sa nepamätajú ani najstarší obyvatelia obce. Ľadovec veľkosti stolnotenisovej loptičky a poničil záhrady mnohým našim občanom. Foto: Ľubom&iacut...


Žiadosť o vydanie zmeny povolenia prevádzky podľa zákona o Integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia SITA Slovensko. a.s., prevádzka Žirany zariadenie na zneškodňovanie a zhodnocovanie odpadov   Dokument sa nach&...


Jedálny lístok ZŠ a MŠ od 25.05.2015 do 29.05.2015...


Staršie