...


23.mája 2016 –29.mája 2016...


Termín zberu: 28.5.2016 (sobota) Čas zotrvania posádky na zbernom mieste Žirany:10:45 - 11:15 (Kostol)11:15 - 11:45 (Obecný úrad)11:45 - 12:15 (Dolný park - Centrum volného času) Prosíme o striktné dodržanie času odberu o...


Príroda okolo nás je nádherná a človek v jej objatí je krásny tiež, keď ju miluje a chráni. „...chytil som motýľa – uhynul mi, odtrhol som kvietok – zvädol mi. Vtedy som pochopil, že prírody sa nem&...


Katalin Nagy: Príbeh jedného bábätka Keď som sa narodilo, všetci sa veľmi tešili. To sa však vôbec nedá povedať o mne. Veď predtým som sa malo omnoho lepšie. V mamičkinom brušku bolo fajn teplu...


Oznamujeme našim občanom, že 21.05.2016 t.j. v sobotu sa uskutoční v našej obci a okolí upratovanie / brigáda /. Žiadame našich občanov, aby sa na uvedenej akcií zúčastnili čo najväčšom počte a tiež ich žiadame,...


Atmosféru z osláv Dňa matiek, ktoré sa konali 15.mája 2016, približujú zábery Jozefa Bencza....


V dnešných časoch sa zvykne hovorievať: „Staré zlaté časy, keď sa ľudia  mali ešte radi, navštevovali sa, vzájomne si pomáhali, na všetko mali čas, ... . V dnešnej uponáhľanej dobe s&ua...


Svätourbanské zoborské slávnosti 2016 priestranstvo pred Penziónom Artin piatok 20. mája 2016od 16.00 do 22.00 h   Zoborské mestečkoProgram:o 16.00 h - Trafikao 17.00 h - Otvorenie zoborského trhového mestečkahost...


Žirany dňa 12.05.2016 P O Z V Á N K A Podľa § 13, ods.2, písm. a/ zákona SNR o obecnom zriadení zvolávam 5. mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Žiranoch, ktoré sa uskutoční dňa 15.05.2016 t.j. v nedeľu o 15....


...


...


Oznamujeme našim občanom, že 15–teho mája 2016. t.j. v nedeľu o 16.00 hod. v kultúrnom dome sa uskutoční „ Deň matiek “, kde srdečne pozývame hlavne naše mamičky a babičky. V kultúrnom programe &...


Tento deň je štátnym sviatkom - je to Deň víťazstva nad fašizmom. Je však výnimočný aj preto, že v tento deň vzdávame hold všetkým matkám. Prvý úsmev, prvý bozk, prvýkrát ...


Na pozvanie družobného mesta Dorog sa 4 predstavitelia našej obecnej samosprávy (Jozef Zsebi, Jozef Szórad, Csaba Bencz a Jozef Bencz) zúčastnili dňa 7.mája 2016 na stretnutí družobných usadlostí zo Slovenska, Nemecka,...


Starosta obce Žirany, Ing. Jozef Zsebi, vyzýva všetkých občanov a návštevníkov webovej stránky našej obce, aby využili najuniverzálnejší spôsob pomoci pre 5-člennú rodinu BABKOVÝCH, ktor&ya...


Dnešným dňom bola ukončená internetová petícia s konečným počtom podpisov 858. Ďakujeme...


Ďakujeme Vám všetkým občanom obce Žirany, ktorí ste sa pripojili k občianskej iniciatíve a svojimi podpismi sa vyjadrili proti zámeru výstavby a prevádzky „Energetické zhodnocovanie komunálneho odpadu a ostatn&...


Obecný úrad Žirany ďakuje pani primátorke Zlatých Moraviec MVDr. Marte Balážovej a Občianskemu združeniu „Život pre Moravecko“ za pomoc pri boji proti zámeru činnosti, ktorej účelom malo byť energetické zhodnocova...


STANOVISKO K UDALOSTIAM POSLEDNÝCH DNÍ, ALE AJ K NIEKTORÝM ZÁLEŽITOSTIAM Z MINULOSTI NA ÚSEKU OCHRANY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA V OBCI  Vážení občania, myslel som si, že sa k téme „spaľovňa odpadkov“ bu...


Staršie