ODPIS VODOMEROV

Oznamujeme našim občanom, že 3. a 4. júla 2017. t.j. pondelok a utorok sa uskutoční odpis vodomerov, žiadame občanov aby sprístupnili svoje vodomery. Kto sa nebude zdržiavať doma stav môže nahlásiť na obecnom úrade, alebo na tel. čís. 037 / 6318 841-842.


späť