...


...


...


Či sa mi to páči alebo nie, už niekoľko rokov som na dôchodku. Keď sa v obci stretnem so známymi, ich najčastejšie pripomienky sú: „Komu je lepšie ako tebe, máš kopec voľného času a k tomu každý mesiac dost...


Regionálna veterinárna a potravinová správa oznamuje občanom, že dňa 13.10.2018  tj. v sobotu bude vykonávať očkovanie psov a mačiek proti besnote od 10.00 hod. do 11.30 hod.  pri obecnom úrade. Cena za jedn...


Oznamujeme našim občanom, že 05.10.2018 t.j. v piatok bude Obecný úrad z technických príčin zatvorený....


Október je mesiacom úcty k starším ľuďom, preto 14.10.2018 v nedeľu o 15.00 hod. do kult. domu očakávame našich najstarších občanov, kde v rámci programu budú mať vystúpenie deti z M...


...


...


...


Kominárstvo Tes. Mlyňany oznamuje občanom , že sa budú v obci prevádzať kontrolné a čistiace práce , na vykurovacích spotrebičoch, komínoch a dymovodoch v zmysle Zákona č.199/2009 Zz. Každému občanovi, ktor&e...


Vyzývame tých našich občanov, ktorí do dnešného dňa nemajú uhradené daň z nehnuteľnosti, daň za psa, poplatok za smetí, kanalizáciu a spotrebu vody, aby čím skôr uhradili na obecnom úr...


...


...


Výzva na predloženie cenovej ponuky na výber dodávateľa pri zákazke podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov Zmluva o dielo - Výstavba detského ihriska Pr. č.1 Opis predmetu zakazk...


...


...


Farma Žirany príjme pracovníka ( pracovníčku ) do živočíšnej výroby. Záujemcovia sa môžu hlásiť osobne na farme u Ing. M. Poliačeka, alebo telefonicky na č. 0904 660 298....


V letných mesiacoch pracovníci firmy DAN, okrem iného, začali pracovať na vytvorení nového chodníka cez Centrum voľného času (dolný park). Tieto práce teda prebiehali akoby v „závetrí“  vä...


Druhý deň našich obecných dní sa presunul do centra voľného času a niesol sa v znamení kultúrno-spoločenských programov: Od 13.00 hod. Zahájenie súťaže vo varení guláša Od 15.00 hod. Detsk&ya...


Novšie      Staršie