Oznam

Na zbernom dvore je zložená rašelina, ktorú môžu občania bezplatne použiť pre vlastnú potrebu.


späť