Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Facebook
Obec Žirany

Vitajte v obci

Žirany

Vitajte v obci

Zsére

Csemadok

Miestna organizácia Csemadok-u spolu s požiarnikmi sa od polovice minulého storočia stávajú hybnou silou pri organizovaní kultúrnych podujatí v obci. Organizujú tanečné zábavy, ročne aj dve divadelné predstavenia a zabezpečujú aj fašiangovanie v obci. V 70-tych a 80-tych rokoch medzi najaktívnejších členov patria Karol Bencz, Vojtech Kupecsek a z mladých Juraj Bencz. Ponúkajú pomocnú ruku aj rodiacemu sa zmiešanému speváckemu zboru a neskôr aj folklórnemu súboru.

Po revolúcii však činnosť Csemadok-u upadá. Po generačnej výmene vedenia sa nenájde nikto, kto by nadviazal na úspešnú činnosť. Našťastie v roku 2001 sa opäť dá Csemadok „do pohybu“. Predsedom sa stáva Csaba Bencz. Medzi ich hlavné úlohy patrí udržať a rozvíjať maďarské tradície, organizovať kultúrne podujatia a podporovať folklórny súbor Zsibrica a folklórnu skupinu mladých. V roku 2008 sa predsedníčkou stáva Zlatica Benczová. Pravidelne organizujú spomienku na revolučný rok 1848, návštevy divadelných predstavení v Komárne a iné kultúrno-spoločenské akcie väčšinou spolu s Červeným krížom.

60. výročie Csemadoku oslávia 7. novembra 2009 v kultúrnom dome v Jelenci spolu s ostatnými maďarmi nitrianskeho regiónu. Po oficiálnej časti osláv sa divákom predviedli rôzne zvyky a obyčaje tohto regiónu.

Výročná schôdza Csemadoku za rok 2010 sa konala 13. marca 2011 v kultúrnom dome. Najprv si členovia pripomenuli revolučný rok 1848 kultúrnym programom, ktorý pripravili žiaci maďarského oddelenia ZŠ Jelenec. Po tomto krátkom ale hodnotnom programe vystúpila predsedníčka organizácie pani Aranka Benczová. Okrem iného spomenula, že najvýznamnejšou udalosťou v živote Csemadoku bolo zorganizovanie folklórneho festivalu za účasti mnohých folklórnych skupín a súborov zo širokého okolia a z Maďarska. Folklórny súbor Zsibrice pôsobiaci pri Csemadoku mal v roku 2010 celkove 15 vystúpení nielen v okolitých obciach, ale aj na celoštátnom folklórnom festivale maďarských súborov v Diakovciach, dvakrát v Maďarsku a v auguste vo Viedni na oslavách sv. Štefana. Pani Aranka Benczová pri príležitosti Dňa osvetových pracovníkov 2010 obdržala od predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja Milana Belicu Ďakovný list za dlhoročný osobný prínos k rozvoju neprofesionálnej kultúry.

Výbor Csemadoku zorganizoval 18. decembra 2011 už tradičný Vianočný koncert žiakov miestnej školy a maďarského oddelenia Základnej školy v Jelenci. V bohatom a veľmi hodnotnom kultúrnom programe vystúpili spevácky zbor maďarského oddelenia pod vedením pána učiteľa Mgr. Imricha Vargu a divadelná skupina s dvoma scénkami s vianočnou tematikou v naštudovaní pani učiteľky Mgr. Alžbety Korecovej zo ZŠ Jelenec. Na záver malí školáci z našej obce osviežili spomienky na betlehemské zvyky našich predkov. Divákov bolo (na počudovanie) veľa a nemuseli ľutovať strávený čas v kultúrnom dome. Na konci podujatia bolo už tradičné pohostenie nielen vystupujúcich, ale aj prítomných divákov.

hore