Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Facebook
Obec Žirany

Vitajte v obci

Žirany

Vitajte v obci

Zsére

Informácia pre občanov - úradné hodiny OcÚ

Pracovníčky OcÚ:

 

Ing. Miriam Szórádová: podateľňa, evidencia obyvateľstva, osvedčenie podpisov a listín, stavebné záležitosti, dane a poplatky, sociálne veci, kataster. 

Ing. Vaňová Monika: ekonomický úsek,mzdy a personalistika, školská agenda, agenda nájomných bytov 

Beáta Balková: pokladňa, miestny rozhlas

Oznamujeme občanom, že v čase medzi 11.30 – 12.30 hod. má zamestnanec v súlade s ustanovením Zákonníka práce 30 minútovú prestávku na obed. Pracovisko môže opustiť z dôvodu obeda len v uvedenom časovom úseku 1 hodiny a to maximálne na 30 minút. Preto neodporúčame občanom, aby si vybavovali svoje záležitosti v čase medzi 11.30-12.30 hod. Nemusia v tomto čase pracovníčku na pracovisku zastihnúť, potom zbytočne dochádza k nedorozumeniam. Okrem toho niektoré pracoviská OcÚ majú špeciálny charakter (evidencia obyvateľov, kontakt s overovaním podpisov a listín,...) a sú obsadené jednou pracovníčkou, preto pri čerpaní dovolenky, nemoci pracovníčky, služobnej ceste sú v podstate nezastupiteľné z dôvodu, že ide o osobitné činnosti a databázy, do ktorých bez špeciálneho oprávnenia nemôže vstúpiť iná pracovníčka, a teda bez tohto prístupu nie je možné stránku vybaviť k plnej spokojnosti. Obecný úrad sa snaží tento dopad eliminovať v maximálnej miere, ale nie vždy je to pre objektívne príčiny možné. Odporúčame občanom, aby predtým, než navštívia OcÚ za účelom vybavenia si svojich záležitostí, zavolali na staré telef. č. 6318841, alebo na nové telef. č. 6424806, kde im bude poskytnutá potrebná informácia o tom, či konkrétna pracovníčka je na pracovisku, a kto môže v jej neprítomnosti záležitosť vybaviť.

hore