Zverejnenie elektronickej adresy

OBEC ŽIRANY

Obecný úrad Žirany, Žirany č. 194,   951 74 Žirany

 

Zverejnenie elektronickej adresy

 

V súlade s Harmonogramom organizačno – technického zabezpečenia volieb do Národnej rady SR v roku 2020 zverejňujeme elektronickú adresu na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu voličovi, ktorý nebude môcť voliť vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný:  

obec@zirany.eu , info@zirany.eu

 

V Žiranoch, dňa  27.11.2019

Ing. Jozef Zsebi, v. r.
starosta obce

 

 

späť