Pozvánka na vystúpenia - Zoboralja

Ženský spevácky zbor Zoboralja má vystúpenie na adventnom koncerte v Komárne v dôstojníckom pavilóne 6. decembra 2019 o 17.30 hod. Následne sa zúčastnia na adventnom stretnutí 8. decembra 2019 o 15.30 hod. v kostole v Hosťovej. Srdečne Vás pozývame na obe vystúpenia

 

späť