Zverejnenie informácie o projekte

Obec podpísala zmluvu s Úradom podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu o poskytnutí dotácie 12 733 eur, pre projekt „ Wifi Žirany“ Spoluúčasť obce na projekte je plánovaná vo výške 670 eur, čo je 5 % z celkového rozpočtu projektu, ktorý je plánovaný vo výške 13 403 eur. V súčasnosti prebieha kontrola procesu verejného obstarávania dodávateľa prác.


späť