ODPIS VODOMEROV

Oznamujeme našim občanom, že v dňoch od 19.12.2022 do 21.12. 2022 vrátane sa budú odpisovať vodomery. Žiadame občanov, aby sprístupnili svoje vodomery. Stav je možné aj nahlásiť telefonicky 037/6318841, 842 alebo mailom na obec@zirany.eu.


späť