...


...


...


...


...


...


...


...


Všeobecná ambulancia pre pre dospelých Jelenec - MUDr. Eva Korčeková týmto oznamuje, že v dňoch od 22.12.2022 do 23.12.2022 (vrátane) a v dňoch od 30.12.2022 do 5.1.2023 (vrátane) nebude ordinovať z dôvodu...


...


...


...


Harmonogram vývozu odpadu na rok 2023 sa nachádza v prílohe.   [Odkaz: Triedenie zmesového komunálneho odpadu] [Odkaz: Pravdy a mýty o odpade] [Odkaz: Ako správne triediť odpad?]   [Odkaz: Odvoz odpadu v predchádzaj&u...


...


Oznamujeme našim občanom, že v dňoch od 19.12.2022 do 21.12. 2022 vrátane sa budú odpisovať vodomery. Žiadame občanov, aby sprístupnili svoje vodomery. Stav je možné aj nahlásiť telefonicky 037/6318841, 842 alebo mailom na ob...


...


...


...


...


Zoznam parciel KN-C a KN-E_SKUEV0130 Zobor Príloha_mapa_SKUEV0130 Zobor...


...


...


Inflačná pomoc II. - informácia a žiadosť o spoluprácu...


...


...


Novšie      Staršie