Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Facebook
Obec Žirany

Vitajte v obci

Žirany

Vitajte v obci

Zsére

Jubilejný koncert Ženského speváckeho zboru ZOBORALJA v Žiranoch

V nedeľu 22. mája 2011 sa uskutočnila prehliadka speváckych zborov SPEV NÁS SPÁJA v miestnom kostole sv. Mikuláša z príležitosti 20. výročia založenia ženského speváckeho zboru ZOBORALJA.

Organizátorom podujatia bolo Krajské osvetové stredisko v Nitre, miestny Obecný úrad a Farský úrad. Podujatie sponzorsky podporil aj miestny závod Calmit. Na koncerte účinkovali hosťujúce zbory z Močenka, Jarku a z Dolných Krškán. Pôsobivé, kvalitné produkcie si získali obdiv vďačného obecenstva, ktoré jednotlivé zbory odmenilo dlhotrvajúcim potleskom. Všetci, ktorí si našli čas a prišli stráviť príjemné nedeľné popoludnie v miestnom kostole, boli príjemne prekvapení nádherným umeleckým zážitkom.

Riaditeľka KOS v Nitre, Mgr. Daniela Gundová odovzdala všetkým zúčastneným zborom ďakovné listy Krajského osvetového strediska v Nitre a jubilujúcemu zboru odovzdala pozdravný list generálneho riaditeľa Národného osvetového centra, PhDr. Jána Tazberíka, CSc.:

Vážení členovia speváckeho zboru,
je mi potešením, že sa môžem na Vás obrátiť týmto pozdravným listom pri príležitosti 20. výročia založenia Ženského speváckeho zboru ZOBORALJA. Moje blahoželanie v tejto súvislosti patrí aj všetkým tým, na ktorých spevácku aktivitu nadväzujete a ktorí sa v minulosti pričinili o to, že vo vašej obci sa krásny spev pestuje bez prerušenia už dve desaťročia. Veľká vďaka patrí zakladateľovi zboru a zbormajstrovi Dr. Viktorovi Šimekovi a je zaiste aj jeho zásluhou, že dokázal pritiahnuť k práci vo Vašom zborovom telese nové generácie spevákov. V dnešných časoch, v ktorých sa veľa ľudí oddáva skôr pasívnemu prijímaniu kultúrnych, ba zavše aj pseudokultúrnych hodnôt, si Vaša práca, ktorá je zároveň záľubou, zaslúži to najvyššie ocenenie.

Verím, že v obci Žirany sa tradícia zborového spievania udrží a že Váš príklad pritiahne k pestovaniu kultivovaného spevu ďalšie generácie spoluobčanov. Želám zbormajstrovi i všetkým členkám speváckeho zboru veľa vytrvalosti a trpezlivosti v nácvikoch, potlesky publika na vystúpeniach, ale aj naplnenie osobných želaní a ambícií.

S úprimným blahoželaním PhDr. Ján Tazberík

Príjemným prekvapením boli milé darčeky a červené ruže pre členky jubilujúceho zboru a zbormajstra, ktoré za asistencie pracovníčok KOS v Nitre rozdala Mgr. Daniela Gundová. Pozdravný list Vzdelávacieho Inštitútu Csemadok-u prečítal a jubilujúcemu zboru odovzdal v mene Spoločnosti priateľov hudby Jozef Kazán. Ďalším gratulantom bola vdova hudobného skladateľa Eugena Szíjjártóa Ing. Helena Nagyová.

Záver nádherného podujatia patril spoločnej skladbe „Dona nobis pacem“ v podaní všetkých zúčastnených zborov, ktorú úspešne oddirigoval domáci zbormajster. Pokračovaním kultúrneho podujatia bola spomienka na hudobného skladateľa a zberateľa ľudových piesní Eugena Szíjjártóa z príležitosti 25. výročia jeho smrti pri jeho pamätnom stĺpe. Život a dielo skladateľa priblížil Dr. Viktor Šimek zbormajster a zároveň autor výtvarného návrhu pamätníka. Po prednese skladby E. Szíjjártóa „Tri ľudové piesne spod Zoboralja" nasledovalo kladenie vencov a kytíc k pamätníku. V príhovore sa vdova skladateľa poďakovala za uctenie pamiatky manžela všetkým zúčastneným a zborom popriala mnoho zdaru a ďalších úspechov. V kultúrnom dome sviatočné popoludnie krátko zhodnotil i vedúci kultúrnej komisie OZ OÚ v Žiranoch, doc. Dr. Ing. Juraj Maga a počas priateľského posedenia poprial zborom ďalšie úspechy.

Dátum vloženia: 22. 5. 2011 14:33
Dátum poslednej aktualizácie: 2. 7. 2023 11:15
Autor: admin prevod
hore