Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Facebook
Obec Žirany

Vitajte v obci

Žirany

Vitajte v obci

Zsére

PAMÄTNÍK NÁDEJE

PAMÄTNÍK NÁDEJE

V roku 1994 uplynulo 2. výročie od „Dorogskej výzvy“- spomienky na obete 1. a 2. svetovej vojny. Na túto výzvu reagovala aj naša obec tzv. „Žirianskou výzvou“ – zahájenie dialógu medzi väčšinou a menšinami. Pri tejto príležitosti bol 10. septembra odhalený pamätník Nádeje pri kostolnom námestí. Hlavnými organizátormi akcie boli Dr. Ing. Ladislav Bezáni a Ing. František Maga.

Na slávnostnej sv. omši boli vysvätené aj obecné symboly – zástava a erb obce. Pri uvedení týchto symbolov do života sa však stala jedna veľká chyba. Prv než sa dali tieto symboly vysvätiť, sa mali dať zlegalizovať heraldickou komisiou v Bratislave, na čo vtedajší starosta Ladislav Gál a poslanci zabudli. K tejto udalosti sa viaže aj vybudovanie regionálneho združenia 15 podzoborských obcí.

V roku 1995 bolo aj dvakrát kladenie vencov pri pamätníku. Prvýkrát to bolo v júli, keď do našej obce zavítali členovia Rákócziho združenia na svojej 21. vlastivednej cyklotúre a strávili u nás niekoľko dní. Druhýkrát presne na 1. výročie odhalenia pamätníka - 10. septembra. Medzi významnými hosťami bol veľvyslanec Maďarska na Slovensku Eugen Baros, parlamentná poslankyňa Edit Bauer, predseda ÚV Csemadoku Győző Bauer, predstavitelia družobného mesta Dorog na čele s primátorom a starostovia balatonských usadlostí, ktorí na znak priateľstva zasadili pri pamätníku stromček.

V septembri 2004 naša obec pozvala predstaviteľov družobných usadlostí z Dorogu a Papkeszi na obecné dni. Po kladení vencov pri Pamätníku Nádeje bola milá slávnosť. Predstavitelia našej obce sa uzhodli, že odmenia tých našich občanov, ktorí sa veľkou mierou pričinili o zveľaďovanie našej obce. Pri prvej príležitosti boli prvé dva diplomy udelené post humus. Prišli si ich prevziať najbližší rodinní príslušníci. Prvým vyznamenaným bol Viliam Simek, dlhoročný riaditeľ miestnej školy, organista, veľmi aktívny kultúrny dejateľ a veliteľ požiarnikov. Druhým bol Karol Bencz, dlhoročný tajomník Csemadoku a organizátor kultúrnych podujatí v obci. Tretie vyznamenanie si prišiel prevziať z rúk starostu Gregor Vanyo, bývalý bubeník, zakladajúci člen speváckeho zboru, vedúci cirkevného zboru a aktívny folklorista. Poobede boli na ihrisku športové dni a večer veľkolepý ohňostroj, ktorý pripravil Marcel Tencer.

Pri príležitosti 5. výročia odhalenia Pamätníka Nádeje sa po sv. omši kládli vence a po krátkom kultúrnom programe boli opäť udelené tri diplomy. Tentoraz ich pridelili trom pedagógom. Prvou bola Marta Kozlová, dlhoročná riaditeľka materskej školy a aktívna členka zboru pre občianske záležitosti (vítanie detí do života, rozlúčky s brancami, rôzne jubileá, ...). Ostatní dvaja odmenení sa ako mladomanželia dostali do našej obce začiatkom 70-tych rokov a veľmi aktívne sa podieľali na organizovaní kultúrnych podujatí a nácviku divadelných predstavení. Boli to Ladislav Kovács s manželkou Zuzanou. Škoda, že so stále menším počtom detí v maďarskej škole bola Zuzana Kovácsová prepustená a tým sa manželia z našej obce odsťahovali.

V dňoch 9.-11. augusta 2002 sa organizujú 3. Regionálne dni Podzoboria. Tentoraz naša obec bola po Kolíňanoch a Nitrianskych Hrnčiarovciach poctená zorganizovaním záverečnej časti tohto významného podujatia. Po sv. omši sa kladú vence pri pamätníku a po krátkom kultúrnom programe je odovzdaný diplom bývalému dlhoročnému starostovi Ladislavovi Gálovi, k jeho významnému jubileu (70 rokov).

V roku 2004 už uplynulo desať rokov odvtedy, keď na podnet nášho čestného občana Pécsi L. Dániela sa aj naša obec pripojila k Dorogskej výzve. Kladenie vencov pri Pamätníku Nádeje bolo 12. septembra. Medzi pozvanými hosťami nechýbali ani predstavitelia našich družobných usadlostí z Dorogu a z Papkeszi. Pri tejto príležitosti sa opäť udeľovali diplomy tým našim trom občanom, ktorí veľkou mierou prispeli k rozkvetu našej obce. In memoriam sme odmenili aktívnu prácu Juraja Bencza v Csemadoku, spevokole aj vo folklórnom súbore. Ďalším odmeneným bol Ing. František Maga, ktorý nedal zabudnúť folklórnym tradíciám a zvyklostiam našich predkov. V jeho spracovaní mohli mnohí diváci nielen u nás, ale aj v Maďarsku, Česku, Rakúsku a v Rumunsku obdivovať folklórne pásma našej folklórnej skupiny. Tretím odmeneným bol Dr. Viktor Simek, rytier maďarskej kultúry. Svojou aktívnou prácou ako zbormajster viacerých speváckych zborov a ako maliar s folklórnou tematikou sa pričinil o spoznanie nielen našej obce, ale aj podzoborskej oblasti ďaleko za hranicami našej vlasti. Ako neúnavný šíriteľ zborového spevu, dosiahol celý rad významných ocenení. Aj jeho obrazy od roku 1976 sa zúčastňujú rôznych výstav doma aj v zahraničí, kde dosahujú uznanie odborníkov, ale aj širokej verejnosti .

V roku 2009 pri príležitosti 15. výročia odhalenia Pamätníka Nádeje bol zorganizovaný krátky kultúrny program s kladením vencov. Starosta obce odovzdal pri tejto príležitosti pamätné listy Veronike Šimekovej, za aktívnu mnohoročnú činnosť v našej obci, Dr. Ing. Ladislavovi Bezánimu, za aktívnu mnohoročnú prácu, Gonda Györgyovi, za vyhotovenie pomníka Nádeje a Kovács Lajosovi, za vybudovanie a utužovanie vzťahov medzi Dorogom a našou obcou.

Dátum vloženia: 1. 7. 2023 11:56
Dátum poslednej aktualizácie: 1. 7. 2023 17:58
Autor: admin prevod
hore