Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Facebook
Obec Žirany

Vitajte v obci

Žirany

Vitajte v obci

Zsére

Sakrálne pamiatky

Sakrálne pamiatky

Kaplnka svätého Urbana vo vinohrade. V roku 1795 ju postavili veriaci zo Žirian, pričom pôvodná socha svätého Urbana bola v minulosti odcudzená. Prednedávnom bola zrekonštruovaná pomocou miestnych dobrodincov.

Kamenný kríž z roku 1823 umiestnený vo farskom dvore neďaleko cesty. Na kríži sú iniciály J.K.E.N., čo je skratkou týchto latinských slov: Josephus Kluch Episcopus Nitriensis (Jozef Kluch, nitriansky biskup). Pôvodne bol umiestnený medzi kostolom a cintorínom, pričom v roku 1870 bol zrenovovaný nitrianskym majstrom Jánom Leopoldom. Kríž našej farnosti daroval spomínaný biskup, ktorý mnohými darmi pomohol tejto chudobnej farnosti. Daroval nové zvony, dal opraviť organ, fasádu kostola i novú strechu.

Kaplnka svätého Vendelína z roku 1912, ktorú dala postaviť rodina Molnárová.

Kríž na cintoríne z roku 1899. Dal ho zhotoviť Ján Vanyo.

Kríž na cintoríne z prvej polovice XX. storočia. Dal ho zhotoviť Leopold Kupecsek.

Lurdská jaskyňa vedľa kostola. V roku 1927 ho dal zhotoviť Valent Gál s manželkou Karolínou, rod. Szórádovou.

Kríž v chotári Hrušov (Körtvélyes). V roku 1943 ho dal zhotoviť František Szórád.

Kaplnka svätého Andreja apoštola. Nachádza sa vedľa zlatomoraveckej ceste pri odbočke do Jelenca (vedľa Kolíňan). Podľa svedectva dokumentov ho dal postaviť v roku 1895 Žirančan Michal Dubnický na svojom pozemku. Pán farár Döller, ako jeho duchovný, pýtal v tomto roku povolenie na jeho posvätenie. Omylom sa táto sakrálna pamiatka pripočítava ku kolíňanskej farnosti.

Kaplnka svätého Jána Nepomuckého z roku 1843. Dodnes sa nám zachovala pôvodná fundačná (zakladacia) listina, ktorú uvádzame v plnom znení. Dolupodpísaný Jozef Szórad, obyvateľ obce Žirany, potvrdzujem touto listinou všetkým tým, ktorým to náleží alebo bude náležať: z vlastného slobodného rozhodnutia som postavil kaplnku na počesť svätého Jána Nepomuckého v Dolnom chotári Žirian na konci svojich rolí. Ďalej sa zaväzujem, že túto kaplnku budem udržiavať z vlastných prostriedkov, resp. aj moji potomkovia. K tomu budem čerpať finančné zdroje zo všetkých svojich hnuteľných i nehnuteľných majetkov. Potvrdzujem vlastnoručným podpisom. V Žiranoch dňa 11. mája 1843. Jozef Szórad. Potvrdzujeme, že vyhlásenie Jozefa Szórada sa udialo v našej prítomnosti a zároveň to overujeme obecnou pečaťou. Štefan Rácz starosta, Ján Czilling prísažný, Michal Gál svedok.

Dodatok: Dolupodpísaný Jozef Szórad, ako najstarší syn zosnulého Jozefa Szórada st., vyhlasujem, že kaplnku, ktorá bola postavená na Božiu slávu a ku cti svätého Jána Nepomuckého, budem udržiavať z vlastných prostriedkov. V Žiranoch dňa 16. júna 1881. Jozef Szórád, Baltazár Bencz svedok.

Dátum vloženia: 1. 7. 2023 12:10
Dátum poslednej aktualizácie: 1. 7. 2023 17:59
Autor: admin prevod
hore