Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Facebook
Obec Žirany

Vitajte v obci

Žirany

Vitajte v obci

Zsére

PaedDr. Viktor Šimek

PaedDr. Viktor Šimek

28. 10. 1941 Žirany

štúdium : Pedagogická škola v Zlatých Moravciach /1959/, Pedagogická fakulta v Nitre, prírodopis a základy poľnohospodárskej výroby /1968/, odbor výtvarná výchova /1975/ a Osvetový ústav v Bratislave, dirigentské oprávnenie /1975/

1959 – 2003 pedagogické pôsobenie na ZŠ v obciach Salka, Gbelce, Veľký Kýr a Jelenec, súčasne osem rokov odborný asistent na Katedre hudobnej výchovy Pedagogickej fakulty UKF v Nitre - predmet dirigovanie, popri tom umelecký vedúci speváckeho zboru

Ako zbormajster speváckych zborov dosahuje pozoruhodné výsledky na rôznych súťažiach a prehliadkach celoštátneho, ako aj medzinárodného charakteru, výber aktivít:
- 8 rokov dirigent Detského speváckeho zboru ZŠ a 7 rokov zbormajster Mužského / neskôr miešaného/ speváckeho zboru vo Veľkom Kýre
-32 rokov zbormajster Detského speváckeho zboru ZŠ v Jelenci /trojnásobní držitelia zlatého pásma v celoštátnom hodnotení/
-15 rokov dirigent Miešaného speváckeho zboru v Žiranoch /niekoľkonásobný držiteľ zlatého pásma a v roku 1981 zlatého pásma s pochvalou poroty v celoštátnej súťaži maďarských speváckych zborov v Galante/
-8 rokov umelecký vedúci Miešaného /aj ženského/ speváckeho zboru Pedagogickej fakulty UFK v Nitre
-8 rokov dirigentom miešaného speváckeho zboru Hlas Zobora v Kolíňanoch
-od roku 1991 dirigent ženského speváckeho zboru ZOBORALJA v Žiranoch / niekoľkonásobný držiteľ zlatého pásma/
-od roku 2003 umelecký vedúci Ženskej speváckej skupiny v Štitároch, dva rok viedol Ženskú spevácku skupinu aj v Jelenci

Venuje sa skladateľskej a publikačnej činnosti, je aktívny aj ako usporiadateľ podujatí, bol hlavným organizátorom medzinárodného festivalu speváckych zborov v Žiranoch, Kolíňanoch a Jelenci.

Popri aktivitách v oblasti hudby sa venuje aj výtvarnej tvorbe. Od roku 1976 vystavuje na kolektívnych a autorských výstavách na Slovensku i v zahraničí. Za umeleckú činnosť, propagáciu zborového spevu a ľudovej kultúry získal veľa uznania a vyznamenaní. V roku 2002 mu v Budapešti slávnostne udelili titul Rytier maďarskej kultúry.

SRDCOM I DUŠOU

Výtvarná činnosť PaedDr. Viktora Šimeka je rozmanitá v technickej i žánrovej oblasti. Popredné miesto v jeho tvorbe zaujímajú folklórne námety, najmä ľudový odev obcí spod Zobora, s ktorým vďaka svojmu záujmu o ľudové piesne a pôsobeniu v speváckych zboroch má možnosť pravidelne sa stretávať. Stvárňuje farebnosť, tvarovú rozličnosť a mnohosť krojov jednotlivých obcí rôznymi technikami. Kreslí rudkou a pastelom, maľuje akvarelom, temperou i olejom. Jeho mimoriadne bohatá tvorba folklórneho zamerania však prezrádza, že mu nejde len o realistický prepis v podobe výtvarnej dokumentácie materiálnych hodnôt ľudovej kultúry. Zachytáva omnoho viac. Jeho početné maľby a študijné kresby svedčia o jeho úsilí a túžbe zvečniť jedinečnosť, vnútorný život, dušu „nositeľov“ krojov, konkrétnych ľudí, medzi ktorými sa nájdu muži a ženy, deti i dospelí. Autorov záujem o silu gesta, o fenomén a čaro okamihu, momentálny stav mysle, dokladajú jeho študijné kresby rudkou, ktoré zostali v skratke, nedokončené, napriek tomu majú presvedčivú výpovednú hodnotu. V jeho kresbách, ktoré popri etnografických kvalitách vynikajú aj ako portréty, sa uplatňuje široká škála línií. Jeho kresbový prejav je výrazný, istý, pritom úsporný. Postavu a odev naznačuje hrubšími čiarami, tvár jemne modeluje subtilnými líniami, detaily zdôrazňuje pavučinovou sieťou čiar alebo šrafovaným tieňovaním. Bravúrny rukopis prepožičiava kresbám vznešený, dôstojný, zároveň pôvabný vzhľad, s vecným a presným vystihnutím nielen detailov ľudového odevu, ale aj charakterových vlastností postavy. Uvedené výtvarné kvality sa uplatňujú aj v maľovaných variantoch folklórnych námetov, realizovaných technikou akvarelu, oleja či pastelu. Jeho maliarska paleta je plná sviežich a kultivovaných farebných odtieňov, rešpektuje však vlastnosti jednotlivých techník. Jeho decentné a vzdušné akvarely sú maľované s citom a ľahkými dotykmi štetca, oleje, tempery a pastely charakterizujú sýtejšie tóny.

Okrem folklórnych námetov sa venuje aj ďalším klasickým maliarskym žánrom, krajinomaľbe a zátišiu. Pozoruhodné sú jeho kvetinové zátišia, v ktorých sa usiluje o vystihnutie farebnej a tvarovej bohatosti prírodných útvarov. Podobne ako pri folklórnych námetoch, aj v týchto obrazoch rezonuje úcta k technickým kritériám akvarelu. Elegantne zvláda nenútené prechody medzi popisnejšími detailmi a veľkoryso nanesenými farebnými plochami, ktoré sa vďaka maliarovmu postupu spájajú v harmonický a prirodzený celok. Tendencie tvarovej štylizácie sa v jeho tvorbe markantnejšie uplatňujú v krajinárskych motívoch, v ktorých sa vecnosť, prozaickosť a disciplinovaný lineárny rukopis autora mení na lyrickú abstrakciu. V týchto obrazoch maľovaných technikou akvarelu sa strácajú obrysové línie kompozičných prvkov a mäkké prechody pastelových tónov spájajú horizont s oblohou. Tieto impresívne obrazy a celoživotné dielo Dr. Viktora Šimeka vôbec, v ktorom farba a tóny zohrávajú z vizuálneho a zvukového aspektu rovnako významnú rolu, je umeleckou výpoveďou človeka, ktorý žije a tvorí srdcom i dušou.

Mgr. Adriana Récka, PhD. kurátorka výstavy

Dátum vloženia: 30. 6. 2023 16:00
Dátum poslednej aktualizácie: 1. 7. 2023 18:02
Autor: admin prevod
hore